ventily směšovací a regulační

Sekci regulační a směšovací ventily dále dělíme na:
Regulační ventily reguluje a chrání médium proti nežádoucímu poškození.

Rychlý kontakt